Проверить паспорт онлайн


Результат пошуку буде виведено на сторінці після введення серії та номера документа, підтвердження капчі та натискання кнопки «Пошук» (сторінка при цьому перезавантажиться).

Серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, свідоцтва про народження — як зазначено у самому документі!

Якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один з трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I, в залежності від того, як серію було введено оператором під час оформлення документа.

Серія та номер документа, на підставі якого здійснюється оформлення документа для іноземця або особи без громадянства вводиться без проставлення розділових знаків (крапка, кома, крапка з комою, двокрапка, тире, три крапки, знак оклику, знак питання, лапки, дужки, скісна риска, абзац, проміжок).

Статуси оформлення документів (схема):

 • Інформації не знайдено;

 • Документи прийнято /дата/. Здійснюється перевірка даних;
 • Дозвіл на персоналізацію паспорта надано /дата/;
 • Дані відправлено до центру персоналізації /дата/;
 • Документ персоналізовано та відправлено до підрозділу Міграційної служби /дата/. Строк доставки — 1-3 робочих дні (у разі складних погодних умов — до 7 робочих днів);
 • Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ та може бути отриманий заявником. *
 • Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ для подальшої передачі до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс». **
 • Документ доставлений до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс» /дата/ та готовий до видачі. **
 • Під час персоналізації документа ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» виявлено помилку в наборі даних /дата/ . Вам необхідно особисто звернутися за місцем подачі заяви-анкети. ***

Примітки:

* — при подачі заяви-анкети до підрозділу Міграційної служби;

** — при подачі заяви-анкети до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс»;

*** — якщо в процесі персоналізації документа було виявлено технічні помилки (неякісне фото, оцифровка відбитків пальців тощо).

Увага! Перевірку стану можна здійснювати лише наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС. У разі якщо протягом 48 годин з моменту подання заяви на оформлення інформація про документ відсутня у сервісі (статус «Інформації не знайдено»), заявникові варто звернутись до територіального підрозділу ДМС/ ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс», до якого подавалися документи.


База даних, за якою здійснюється перевірка стану оформлення документів на сайті, оновлюється 4 рази на добу, внаслідок чого можлива затримка у відображенні даних.

Для розгляду питання щодо некоректно відображеного стану виготовлення паспорта, прохання звертатись на електронну адресу відповідного територіального органу (перелік електроних скриньок) із зазначенням своїх контактних даних:

 • прізвище, імя, по батькові заявника (дитини, якщо паспорт для виїзду за кордон оформлювався для неї);
 • серія та номер паспорта громадянина України (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон) або серія та номер свідоцтва про народження (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки);
 • область, місто, район подання документів;
 • дата подання заяви на отримання документів;
 • контактний телефон.

Отримати інформацію щодо стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, якщо документи на його оформлення подавалися до однієї із закордонних дипломатичних установ України можливо на сайті Міністерства закордонних справ України за цим посиланням.

dmsu.gov.ua

Проверка на внешнем ресурсе


Первый метод очень прост — проверка паспорта гражданин РФ может быть осуществлена в онлайн-режиме на официальном сайте ФМС России. Согласно действующему законодательству, обезличенные данные гражданина (признанные недействительными) перестают охраняться законом о защите персональных данных и распространяются в свободном доступе.

Перейдите на сайт — https://guvm.mvd.ru
f0d6c312be9d4b99b7a81fbbc7810999

Для проверки необходимо зайти в меню «Сервисы» и выбрать пункт «Проверка по списку недействительных российских паспортов». Далее выполняем следующий алгоритм:

 • Вводим серию паспорта
 • Вводим номер паспорта
 • Вводим капчу перед запросом

После чего нажимаем кнопку «Отправить запрос». Ранее для проверки требовалось вводить дату выдачи документа, сейчас этот пункт упразднён.

Необходимо понимать, что данный ресурс не выдаст полные паспортные данные гражданина, а лишь укажет, является ли паспорт недействительным или нет.

На сайте также можно найти текущий список недействительных документов и по нему сверить прилагающиеся данные. Согласно данным ФМС, списки недействительных паспортов обновляются ежедневно в автоматическом режиме, однако отсутствие документа в списке недействительных не может предоставить гарантию.


Помимо официального сайта, в интернете существует множество ресурсов, позволяющих проверить действительность того или иного документа, однако базы данных ресурсов берутся именно из официальных источников, при этом могут не обновляться длительный период, поэтому доверять данным ресурсам оснований нет.

Проверить подлинность паспорта можно на нашем сайте в режиме онлайн, для этого необходимо заполнить форму ниже.

Заявление

Заявление

Помимо онлайн-проверки, узнать действительность либо недействительность паспорта можно, обратившись в соответствующий орган ФМС. Для этого необходимо подать письменное заявление, в котором требуется указать следующие данные:

 • Полное наименование инстанции, в которую подаётся документ
 • ФИО, адресные и прочие контактные данные заявителя. Заявителем может выступать абсолютно любой гражданин, не только владелец паспорта
 • Сам текст заявления, в котором указывается требование о предоставлении данных касательно действительности/недействительности паспорта
 • Дата, подпись

Особых требований к заявлению закон не выдвигает, документ должен быть составлен в простой письменной форме. Образец заявления можно найти в интернете либо прямо в отделении ФМС.

Заявление (либо запрос, как часто может именоваться) рассматривается сотрудниками в стандартный месячный срок, после чего заявителю будет выдана соответствующая информация.

Следует понимать, что даже отсутствие паспорта в базе недействительных ФМС не даёт полной гарантии. Например, заявитель забыл или просто не успел ещё подать соответствующее заявление об утере документа.

Самостоятельная проверка

Самостоятельная проверка

Если имеется возможность, паспорт следует проверить и самостоятельно. В первую очередь, необходимо обратить на внешние отличительные признаки документа.

Все листы паспорта должны быть изготовлены на бумаге фабрики «Госзнака» и иметь следующие характеристики:


 • В ультрафиолетовом свете паспорт содержит волнистые надписи: «ФМС России» вдоль всех страниц, а для паспортов, выданных до 2006 года – надпись «МВД России». В первом случае надпись обязательно должна заходить на фотографию гражданина, во втором случае данный фактор может не соблюдаться.
 • На третьей странице паспорта в ультрафиолетовом свете должны проявляться большие надписи «Паспорт» и «Россия», а также большой гербовый знак государства.
 • Все сведения в паспорте должны быть внесены машинописным способом, исключение – данные касательно прописки и информация о ранее выданном паспорте, которые могут быть внесены органом ФМС вручную.
 • Вокруг фотографии в паспорте в ультрафиолетовом свете проявляется соответствующий узор вне зависимости от года выдачи документа.
 • Все страницы паспорта должны быть прошиты специальной нитью, заведённой под обложку. Подобный способ прошивки не позволяет бесследно заменять отдельные страницы документа. Также следует обратить внимание на оттенок страниц – в оригинальном документе все листы должны иметь идентичную тональность.
 • Краска, используемая при печати данных, не должна выгорать или смазываться, поэтому поддельный документ можно различить по нечитаемым либо некачественным надписям.

Внесённые данные

Внесённые данные

Помимо внешних признаков, паспорт следует проверить и на соответствие внесённых в него данных.

На текущий день действуют паспорта РФ образца 1997 года. До 2006 года они выдавались в МВД, после – в ФМС РФ, внешних отличий за данный период документ не претерпел.

 • На основном развороте необходимо обратить внимание на номер, где в каком регионе выдан документ, соответствует ли возраста гражданина паспортному возрасту.
 • Страница прописки никаких важных сведений предоставить не может, поскольку гражданин может быть прописан по адресу, отличном от фактического. Аналогично никаких сведений о действительности/недействительности не предоставит и страница касательно брака и наличия детей, поскольку на данных страницах, даже если паспорт действителен, соответствующий орган ФМС мог не проставить печати.
 • На последней странице расположены сведения о ранее выданном паспорте. Необходимо обратить внимание на шифр ранее выданного паспорта. Если он уже нового шаблона, то есть вероятность того, что документ ранее был утерян и он может числиться в розыске.

Проверка паспорта нерезидента

Проверка паспорта нерезидента

Популярный вопрос – можно ли проверить действительность паспорта лица, не являющегося гражданином РФ (например, выходцев из стран СНГ). ФМС не располагает подобными данными, поэтому узнать эту информацию нельзя, в том числе даже касательно иностранцев, временно пребывающих на территории РФ. Однако большинство стран имеют собственные онлайн ресурсы для проверки документов своих граждан.

Кроме того, паспорта граждан других стран зачастую имеют подобные защитные признаки, такие как водяные знаки, надписи, читаемые в ультрафиолетовом свете, ламинированные печати, защитную прошивку и прочее. Поэтому проверить самостоятельно паспорт можно и по признакам, описанным выше.

В некоторых странах с недавнего времени вводится возможность получения электронных паспортов, что практически нивелирует возможность их подделки.

Загранпаспорт


УФМС РФ предоставляет возможность онлайн-проверки загранпаспортов только старого образца. Что касается новых документов, проверить их подлинность/действительность можно только лично обратившись в соответствующий орган ФМС.

Помимо проверки паспорта, на официальном сайте ФМС возможно проверить действительность/недействительность и других документов, таких как рабочие патенты, разрешение на въезд, соответствующие лицензии и прочее.

Об авторе

Метки:

grajdanstvo-ru.ru

Услуги для населения

Федеральная Миграционная Служба сегодня является структурным подразделением МВД России. Но с реорганизацией сохранила все свои функции: контроль, надзор и оказание госуслуг. Обо всем это рассказывается на официальном портале ведомства. Здесь пользователи могут ознакомиться с разными разделами, которые помогут получить интересующие сведения. В списке значатся следующие:

 • положение о главном управлении;
 • госуслуги и полезная информация для их получателей;
 • подразделения в регионах.

Полезные сервисы

Обратившись к услуге «Сервисы по вопросам миграции», пользователи имеют возможность получить ответы на все свои вопросы, в том числе, на сайте УФМС проверить паспорт на действительность. А также  можно получить сведения о том, касается ли вас депортация из России или запрещен ли въезд в страну.

Сервисы на сайте Главное управление по вопросам миграции
Сервисы по вопросам миграции

Сегодня данные услуги предлагаются многими порталами, но далеко не каждый из них может предложить действительно достоверные сведения. Кроме того, непроверенные сайты вполне возможно станут причиной вируса на компьютере. Все это говорит о необходимости обращаться к проверке документа только на официальном сайте УФМС России.

Как проверить паспорт на действительность?

Проверить паспорт на действительность УФМС предлагает в случае, если документ утерян или с его владельцем предполагается заключить сделку, но личность вызывает сомнения. Кроме того, эта процедура не помешает перед тем, как обратиться в ведомство за получением визы или перед выездом в другую страну. Сведения легко получить, не выходя из дома. Для этого требуется обратиться к соответствующему разделу на сайте Федеральной Миграционной Службы.

Информационный сервис на сайте ФМС
Информационные сервисы

Чтобы проверить, действителен ли российский паспорт, следует просмотреть список, который предлагает сайт. Можно обратиться и к графам, которые необходимо заполнить: серию паспорта и его номер.

Графа для заполнения данными на сайте ФМС
Заполнение данными

Оперативность, с которой работает сервис, всегда радует пользователей. Это актуально для тех компаний, которые, например, нанимают на работу людей без резюме. Для граждан, решивших доверить свои дела и некоторое имущество лицу, не слишком знакомому. После нажимайте на кнопку отправить данные и ожидайте ответ, он может быть таким:

Поиск ответа по базе данных на сайте ФМС
Ответ от ФМС

Алгоритм проверки паспорта

Чтобы выполнить проверку паспорта, следует на портале Федеральной Миграционной Службы обратиться к разделу «Проверка по списку недействительных российских паспортов».

Поиск по списку недействительных паспортов
Список недействительных паспортов

Закачка произойдет автоматически.

Скачивание списка недействительных паспортов на сайте ФМС
Закачка программы на сайте ФМС

Есть другие сайты, не только ФМС предлагает данную услугу. Ту же услугу можно получить на сайте egrul.ru.

Пользователю предлагается заполнить специальную форму, в которой требуется указать следующие сведения:

·         серия паспорта;

·         номер паспорта.

Проверка паспортов Российской Федерации
Проверка паспортов РФ

А также вводится код, указанный на картинке. Далее отправляется запрос, для этого кликают по соответствующей кнопке. Ответ на него появляется практически сразу.

Ответ на запрос о действительности паспорта
Ответ

Если паспорт не обременен никакими обязательствами, и он является действительным, то в списке его не окажется. В этом случае пользователь получит уведомление, что среди недействительных, этого паспорта нет.

Сколько раз проверяется паспорт?

Таким образом? проверка может быть выполнена столько раз, сколько потребуется, никаких ограничений в этом виде услуг сайтом не предусмотрено. Более того, существует возможность скачать архив, в котором представлены все сведения о паспортах, относящихся к категории недействительных.

Для скачивания достаточно зайти в соответствующий раздел и кликнуть по разделу. Процедура займет минимум времени. Здесь следует помнить, и на сайте эта информация присутствует, что данные обновляются каждый день, за исключением выходных и праздничных. Если вы потеряли паспорт и сразу сообщили об этом в территориальное подразделение УФМС, факт должен быть зарегистрирован. После проведения определенных процедур передается в базу данных. Проверить, в какой категории находится утерянный документ, можно на сайте.

ufmss.ru

Проверка паспорта РФ

Проверка уникальности по номеру ФМС после передачи функций в сфере миграции в министерство внутренних дел по старому адресу стала недоступна. Теперь данный сервис получил название проверки по списку недействительных российских паспортов и переехал на страницу полезных сервисов официального сайта МВД. Кроме того данной услугой можно воспользоваться, перейдя по прямой ссылке.

Проверить паспорт онлайн

Проверить действительность общегражданского российского удостоверения личности с помощью указанного сервиса можно двумя способами:

 • Скачать всю базу недействительных паспортов, что можно сделать с помощью одного клика. В базе представлено более миллиона номеров документов. Минус такого варианты проверки заключается в неудобстве поиска и частых проблемах в скачивании базы.

Проверить паспорт онлайн

 • Осуществить проверку в режиме онлайн непосредственно на сайте.

Алгоритм действий

Для выяснения действительности внутреннего паспорта вторым способом необходимо выполнить несколько простых действий:

Проверить паспорт онлайн

 • В первое поле на странице сервиса внести серию подлежащего проверке паспорта.
 • Заполнить номер документа.
 • Ввести капчу (код с картинки), при затруднении ее прочтения можно воспользоваться голосовым аналогом проверки того, что запрос заполняет человек, а не машина.
 • Нажать клавишу «Отправить запрос».

В ответ на отправленную форму появится ответ о том, что среди недействительных паспорт с указанными данными не значится, или о том, что такой документ не является действительным. Хотя информация и носит лишь справочный характер и при необходимости требует получения официальной информации, но достаточно достоверно отражает реалии.

Потому такой сервис является достоверным и позволяет удостовериться в действительности предъявляемого иным лицом удостоверения личности.

pasportist.com

Российский паспорт: внешний вид и содержание

Паспорт гражданина РФ выглядит довольно презентабельно: небольшая книжечка из 20 страниц с тисненной темно-красной обложкой. На обложке – государственный герб и надписи золотом «Российская Федерация» и «Паспорт».

Во всех субъектах Федерации паспорт выдается единого образца; любая республика-субъект РФ правомочна выпускать, предварительно согласовав с МВД и Геральдическим Советом РФ, свой вкладыш в паспорт с изображением собственного герба и дублированием паспортных данных на национальном языке.

Паспорт выдается всем гражданам России по достижении ими 14 лет и подлежит последующей замене в 20 и 45 лет (постановление Правительства РФ № 828 08.07.1997). Паспорт также подлежит замене в случае изменения личных данных, пола, в связи с ветхостью, обнаруженными в нем ошибками и по другим основаниям.

Документ имеет серию, уникальный номер, персональные данные о владельце (ФИО, сведения о рождении, поле, месте регистрации, о наличии воинского учета, группе крови).

Узнайте более подробно о внешнем виде и содержании, сроках действия, о порядке получения и замены паспорта РФ.

Когда следует делать проверку паспорта

Проверять правоспособность главного удостоверяющего личность документа обычно приходится нечасто. Для этого должна возникнуть определенная причина:

 • Обращение в банк за потребительским кредитом. Это наиболее распространенный повод для проверки легитимности паспорта (в этом случае проверка не просто желательна, она обязательна).
 • Планируемая крупная сделка – продажа квартиры или дома, автомобиля. Мошенниками часто используются поддельные документы для завладения чужим имуществом. К этой же категории следует отнести и предполагаемых партнеров по бизнесу, которые мало знакомы, но предлагают подозрительно выгодное сотрудничество.
 • Прием на работу. Работодатель желает быть уверенным в своем новом работнике, чтобы доверять ему материальные ценности, или, если принимается на работу няня для ребенка, личный водитель или охранник, – жизнь и здоровье родных и близких.
 • Бракосочетание. Иногда бывает полезным подстраховаться и постараться побольше узнать о предполагающемся брачном партнере (особенно при знакомстве через интернет), – тот ли это человек, за которого он себя выдает.
 • Обнаружение в паспорте неявно выраженных повреждений, опечаток, технический брак и т. п. Насколько они могут оказаться критичными, владельцу документа самостоятельно разобраться часто бывает не под силу.

Это лишь несколько наиболее распространенных поводов обратиться за проверкой паспорта. Повседневная практика постоянно порождает все новые и новые ситуации, которые будут требовать проверки легитимности документа.

В каких случаях паспорт утрачивает действительность

Причин, в результате которых гражданский паспорт РФ может утратить свою легитимность, существует много. Некоторые из них могут поддаваться контролю со стороны владельца документа, другие же могут быть скрытыми для глаз и выявиться совершенно неожиданно. Именно поэтому многие граждане интересуются, как узнать по номеру и серии дату окончания срока действия паспорта, запрос в какие органы и в какие сроки следует отправить, чтобы не лишиться основного документа в самое неподходящее время.

Наиболее распространенные причины утраты действительности паспортом – допущенные ошибки при его оформлении, просрочки замены по достижению 20 и 45 лет, изменения персональных данных, пластические операции или увечья, технический брак, лишние записи и механические повреждения.

Допущена ошибка в паспорте

Ошибка, которая была допущена при оформлении паспорта, согласно п. 12 Положения о паспорте, дает все основания для замены документа. Это может быть описка, грамматическая ошибка, путаница в словах или технический брак. Как правило, ошибка выявляется во время проверки сделанных записей при выдаче нового паспорта. В таком случае будет произведена бесплатная замена документа.Проверить паспорт онлайн

Если же ошибка по невнимательности получателя сразу не была выявлена, то на замену паспорта отводится 30 дней с момента его выдачи. По истечении этого срока на владельца документа может быть наложен штраф (ст. 19.15 КоАП РФ). Согласно разъяснению со стороны Минфина РФ (№ 03-05-06-03/2328 от 22.01.2016), такому гражданину к тому же придется заплатить госпошлину за замену паспорта. Освобождение от пошлины возможно лишь в том случае, если ошибка обнаружится при получении документа.

Изменение личных данных

Уважительной причиной для замены старого документа на новый будет изменение хотя бы одной из позиций, вписанных на третьей странице паспорта, — сведений о личности владельца документа. Это то, что касается ФИО, пола, данных о месте и дате рождения (согласно ст. 4 приложения к постановлению Правительства РФ № 828). Один из самых распространенных случаев изменения личной информации – смена фамилии. Фамилию меняют чаще при вступлении в брак, а также в связи с ее неблагозвучностью, по личным мотивам.

Изменение отчества встречается реже и связано с усыновлением, а также с религиозными и культурными традициями некоторых народов, которые проживают в России. В последнем случае речь скорее будет идти не об изменении отчества, а об отмене его.

Имя может быть изменено в результате усыновления, из-за его неблагозвучного звучания, принятия религии или в кардинальных случаях – при изменении пола.

Читайте более подробную информацию о том, как произвести замену паспорта при смене имени.

Истечени срока действия

Постановление № 828 четко указывает на сроки легитимности паспорта гражданина РФ и необходимость его замены (п. 7) – при достижении 20 и 45 лет. Утром следующего дня после 20 или 45-летия документ утрачивает легитимность и требует замены.

Государство отводит достаточно времени, чтобы совершить обмен документа без спешки, – 30 календарных дней. Превысить этот срок можно лишь по уважительной причине. Таким основанием, например, будет срочная служба в Вооруженных силах РФ.

Изучите подробнее, как происходит замена паспорта в 20 лет.

Отсчет 30 календарных дней начинается автоматически с момента достижения 20 и 45 лет. За этот месяц нужно собрать все необходимые бумаги, фото и сдать весь пакет в отделение миграционной службы.

Сроки замены в 45 лет точно такие же, как и в 20.

В случае отбывания гражданином срока наказания замена паспорта будет произведена только после окончания срока.

Прочитайте подробную информацию о том, как произвести обмен при достижении сорокапятилетнего возраста.

Изменение внешности

Серьезная причина для замены паспорта – изменение внешности гражданина. Причин для этого существует много: косметические пластические операции, полученные увечья или ожоги и другие серьезные изменения внешности. В результате всего этого усложняется идентификация владельца паспорта и его фото в документе. Поэтому, в соответствии с приказом ФМС № 391 от 30.11.2012 (п. 2.2), в таком случае следует заменить фотографию на документе и поменять паспорт.

Прочитайте больше информации о том, что необходимо для того, чтобы заменить документ.

Какие повреждения делают документ испорченным

Административный кодекс РФ предусматривает наказание — штраф до 300 руб. – за небрежное хранение паспорта (ст. 19.16). Но, как бережно не относиться к документу, длительное его использование (например, в течение 25 лет) чревато повреждениями, потертостями. Какими бы качественными не были чернила, повышенная влажность, трение и другие факторы могут влиять на качество записей и штампов. Возникает вопрос, при каких повреждениях паспорт считается недействительным.

Ответ четко прописан в Положени о паспорте и админрегламенте. Российский паспорт будет считаться нелегитимным при:

 • наличии в документе детских рисунков, посторонних записей, отметок и других записей, которые не предусмотрены Положением;
 • повреждениях: механических (разорваны или оторваны страницы, сильные потертости фотографии или страниц, повреждена обложка), термических (следы от огня), химических (документ был залит реактивом, йодом, зеленкой, водой или выстиран, в результате чего данные в нем перестали быть читабельными);

Небольшие потертости и повреждения, которые не влияют на читабельность (например, надорван уголок страницы) не классифицируются как признаки непригодности паспорта гражданина РФ, то есть не делают документ недействительным.

Подробнее узнайте о том, как поступить с испорченным удостоверением личности.

Как поступить с паспортом, который заполнен ручкой с синими или фиолетовыми чернилами

Такая ситуация невозможна даже гипотетически. Админрегламент (приказ ФМС № 391 от 30.11.2012 ) подробно прописывает процедуру внесения записей в паспорт и четко оговаривает условия: используется специальный принтер, при отсутствии его — штампы и чернила (пасты) черного цвета (ст. 86). Руководитель подразделения ГУВМ МВД расписывается в документе ручкой черного цвета (ст. 92). При оформлении паспортов работники-паспортисты используют высококачественные черные чернила, и других у них быть не может.

Иная ситуация может возникнуть при получении паспорта. Получателю должны предложить поставить роспись ручкой черного цвета (ст. 96.4), но часто случается, когда люди расписываются своими ручками с чернилами синего цвета.

Ни регламент, ни Положение о паспорте РФ не содержат никаких указаний по поводу признания документа недействительным в случае, если гражданин распишется в нем ручкой не черного цвета, поэтому никаких правовых последствий в таких случаях для обладателя паспорта не предусмотрено. В практике встречаются случаи, когда в государственных органах могут ссылаться на то, что паспорт оформлен не по правилам и отказывать в той или иной услуге.Проверить паспорт онлайн

Начинаем проверку паспорта: визуальный осмотр

Проверку паспорта на действительность на первом этапе следует провести визуально. Так проверяют документы пограничники при пересечении границы или полицейские при установлении личности; автоматическая проверка паспорта на действительность онлайн – это уже следующий этап.

При осмотре прежде всего следует обратить внимание на:

 • внешний вид документа — следует проверить соответствие требованиям «Описания бланка паспорта граждан РФ» (постановление № 828): перфорация, одинаковый цвет всех страниц, наличие водяных знаков на внутренних страницах, ламинирующей пленки с голограммами, металлизированной ленты на 19 и 20 стр. и другие;
 • целостность документа, отсутствие механических и иных повреждений;
 • читабельность внесенных данных, отсутствие лишних отметок, записей, штампов, ошибок.

При обнаружении какого-либо несоответствия, повреждений, нечетких или размытых записей следует насторожиться и произвести дальнейшую проверку через ГУВМ МВД.

Проверка действительности паспорта РФ через ГУВМ МВД

Главное управление по вопросам миграции МВД обладает самыми полными сведениями обо всех выданных паспортах граждан РФ. Поэтому проверка по списку базы данных недействительных паспортов России в ГУВМ МВД — это самый действенный способ получить достоверную информацию. Проверить документы можно двумя способами: обратиться лично в ближайшее отделение или попытаться сделать запрос через интернет.

Как проверить паспорт в отделении ГУВМ МВД

Проверка документов через отделение ГУВМ МВД РФ происходит на официальном уровне: следует написать заявление и ожидать окончания проверки в течение месяца. После завершения стандартной процедуры поиска по всероссийской базе данных заявителю будет отправлен письменный официальный ответ. Это письмо можно предоставлять при необходимости в различные инстанции как официальный документ. Личный визит в отделение остается самым надежным способом бесплатно проверить свой паспорт в реестре утерянных паспортов.

Как проверить паспорт на сайте ГУВМ МВД

При наличии доступа к интернету идентификацию паспорта и проверку его на действительность можно произвести на сайте ГУВМ МВД РФ. Представленная на сайте информация о недействительных паспортах открыта и доступна каждому российскому гражданину.

В интернете получили большое распространение информационные сервисы по проверке статуса паспорта в 2019 году. Все они так или иначе пользуются базой данных ГУВМ МВД. Много среди них коммерческих, которые предоставляют эту услугу платно, есть и бесплатные — на портале Госуслуги, например.

На сайте ГУВМ есть возможность скачать список недействительных/утраченных российских паспортов. Для успешной проверки данные должны обновляться ежедневно. В реальной жизни задержки могут составлять одну-две недели.

Инструкция для проверки онлайн:

 1. Зайти на официальный сайт ГУВМ МВД России для проверки паспорта. Среди списка информационных сервисов следует выбрать «Полезные сервисы МВД РФ».Проверить паспорт онлайн
 2. В открывшейся вкладке выбрать сервис по вопросам миграции.Проверить паспорт онлайн
 3. В представленном списке кликнуть «Проверка по списку недействительных российских паспортов».Проверить паспорт онлайн
 4. Ввести для начала проверки серию и номер паспорта в специальную форму, затем капчу и отправить запрос.Проверить паспорт онлайн

Полученные данные не являются официальной информацией. Проверить паспорт на подлинность по фамилии через интернет не получится: сервис, в соответствии с законодательством о защите персональной информации, не позволяет просматривать личные данные граждан.

Что предпринять, если паспорт окажется недействительным

В случае обнаружения в ходе проведенной проверки, что паспорт признан недействительным или находится в розыске, многие граждане начинают паниковать. На самом деле ничего страшного не произошло (особенно если проверка проведена онлайн) и подобные случаи многочисленны.

На вопрос, что делать, если паспорт признали недействительным и заблокировали, есть несколько ответов. Если проверка происходила на сайте ГУВМ МВД, следует знать, что, к сожалению, в системе часто происходят ошибки, информация может вовремя не поступить. В таком случае, если вы твердо уверены в своей правоте (например, вам 25 лет и паспорт вы поменяли в 20 лет, а информация показывает, что он просрочен), следует сообщить об ошибке в службу поддержки сайта. После перепроверки будут внесены соответствующие изменения.

Другой случай, если ответ о недействительности паспорта получен в отделении ГУВМ МВД. Ответом на вопрос, куда обратиться, если паспорт недействителен и числится в розыске, будет ваш повторный визит для выяснения обстоятельств. Если информация подтвердится, придется заниматься обменом паспорта, платить пошлины, штрафы (все будет зависеть уже от конкретного случая).

100migrantov.ru

Паспорт не проходит проверку через Госуслуги

Проверить паспорт онлайн

Часто бывают ситуации, когда гражданин, пытаясь пройти регистрацию на портале Госуслуг, не проходит там проверку. Главной причиной считается недействительность паспорта. Многих интересует на данном этапе вопрос — «Что делать, если паспорт вдруг стал недействительным?». Первое что в таком случае стоит сделать, это проверить паспорт на действительность в органе, где он выдавался или непосредственно через официальный сайт ФМС. Если информация подтверждается, то в таком случае необходимо пройти стандартную процедуру — когда паспорт считается недействителен, необходима замена на новый. Для этого снова следует обратиться за получением паспорта в ФМС или в МФЦ по месту жительства.

Проверка подлинности паспорта гражданина РФ

На сегодняшний день выдачей паспортов и их заменой занимается Федеральная миграционная служба (далее ФМС). Однако многих интересует вопрос — «Возможна ли проверка паспорта гражданина РФ на недействительность по списку ФМС?».

В настоящее время один из способов проверки — проверка недействительных российских паспортов по списку УФМС Москвы. Данная возможность доступна каждому гражданину РФ. Согласно законодательству РФ и в отношении защиты персональных данных, в ситуациях, когда серия и номер документа удостоверяющего личность обезличены, те могут размещаться в любых доступных местах и быть соответственно доступны каждому. То есть данная информация не квалифицируется как охраняемая законом. Из-за этой особенности может быть проведена проверка действительности паспорта гражданина РФ через сайт Федеральной миграционной службы или путем подачи заявления в указанный орган.

Как проверить действительность паспорта гражданина РФ на официальном сайте ФМС России

На сегодняшний день существует возможность воспользоваться специальным сервисом на официальном сайте ФМС России для проверки паспорта на действительность путем проверки по списку недействительных документов, которые размещены как раз на сайте. На этом сайте постоянно обновляются данные, поэтому можно получить самую актуальную информацию по действительности паспорта. Сама проверка недействительных паспортов гражданин РФ по базе ФМС осуществляется путем скачивания списка недействительных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России.

Проверить паспорт онлайн

Описываемым онлайн сервисом считается ФМС.ру — сайт миграционной службы Российской Федерации для проверки паспорта мигранта или любого гражданина РФ. Вся информация, расположенная на данном сайте, находится в свободном доступе и свободна для скачивания.

Если интересует возможность при помощи описываемого сайта проверить готовность паспорта, то такую информацию на нем нельзя обнаружить и потребуется искать иные пути решения данной проблемы. Также нельзя получить информацию по изготовлению паспорта лицу, которому исполнилось 14 лет, в данной ситуации следует обратиться напрямую в отделение УФМС. А вот проверка паспорта на достоверность через официальный сайт ФМС Москвы возможна, а также и в других городах и регионах страны.

Для проверки паспорта таким способом, необходимо лишь иметь доступ к Интернету. На указанном ранее сайте указываются паспортные данные, в результате чего осуществляется проверка российского паспорта на действительность по номеру и серии в реестре недействительных паспортов (в том числе и среди украденных, потерянных или документов содержащих ложные сведения).

На сегодняшний день проверка паспорта через ФМС не является панацеей от мошенников, однако данный способ способен обезопасить себя в некоторых ситуациях.

Что делать, если паспорт гражданина РФ на сайте ФМС признан недействительным или числится в розыске

С такой ситуацией сталкивались многие граждане РФ. Решение данной проблемы возможно двумя путями:

 1. Обратиться по месту жительства напрямую в ФМС и описать ситуацию, в которую попали (более быстрый способ).
 2. Перейти на официальный сайт ФМС и в обратной форме укажите существующую проблему.

Проверить паспорт онлайн

Как пробить паспорт на действительность по базе УФМС

Вторым способом по проверке паспорта на действительность считается сверка его с базой данных Федеральной Миграционной службы. Для этого требуется подать соответствующее письменное обращение в органы УФМС, после принятия и рассмотрения прошения будет выдан ответ.

Такой способ действенен, однако есть небольшие неудобства и связаны они со сроком получения информации. Обычно этой операции требуется не менее месяца. В связи с этим проверка паспорта РФ на действительность через УФМС России считается безнадежно устаревшим и не так интересна в сравнении с проверкой паспортных данных через особые онлайн сервисы, которые способны предоставить необходимую информацию в считанные минуты. Большинство граждан интересует вопрос — «Как проверить стоп паспорт по базе ФМС России?». Постараемся далее подробно описать процесс проверки.

Как узнать, действителен ли паспорт гражданина РФ через УМФС России онлайн

Еще одним способом получения информации считается официальный сайт УМФС России для проверки паспорта на действительность. На нем нужно внести в электронную форму необходимые паспортные данные. Электронная форма состоит из разделов:

 • Серия;
 • Номер;
 • Проверочный код (предназначен для защиты от злоумышленников и ботов).

Проверить паспорт онлайн

Осуществляется на сайте www.fms.gov.ru проверка действующего паспорта по ОУФМС. После выполнения описываемых действий, необходимо отправить запрос и ждать ответа, который будет получен в считанные минуты.

Проверка на запрет на въезд в Россию

Иностранные граждане, прибывающие в РФ, часто сталкиваются с ситуацией, когда их попросту не пускают в страну, мотивируя это тем, что стоит запрет на въезд у гражданина иной страны. Иначе говоря, не пройдена проверка паспорта эмигранта по черному списку УФМС. Более того сотрудники пограничной службы не дают им ответа, по какой причине им закрыт въезд в государство, в результате чего мигранту приходится разворачиваться и ехать в обратном направлении. Чтобы не возникало аналогичных ситуаций, рекомендуется посредством онлайн сервисов проверить паспорт на запрет въезда в Россию по ФМС. Данные действия не потребуют никаких денежных вложений, в результате чего можно будет в течение 5-7 минут узнать, есть ли запрет на въезд и если есть, то по какой причине. Данные действия рекомендуется совершать каждому, кто планирует въезжать на территорию РФ, после такой проверки можно будет уже заняться покупкой билетов.

Проверить паспорт онлайн

Необходимо понимать, что данная проверка носит исключительно информационный характер, а не юридически значима, о чем упоминают на указанном ранее сайте.

Основной причиной, по которой запрещают въезд на территорию государства, считается превышение сроков пребывание граждан на территории иного государства без регистрации или разрешительных документов на трудовую деятельность. Административные штрафы также могут ограничить граждан во въезде в РФ. Такие незначительные нарушения в виде пренебрежения правил дорожного движения также могут препятствовать попаданию гражданина на территорию страны. В ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 15.08.1996 г. №114-Ф3 говорится об еще одной весомой причине, из-за которой не сможет иностранный гражданин попасть на территорию страны.

«Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Статья 26. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства:
1) в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации нарушили правила пересечения Государственной границы Российской Федерации, таможенные правила, санитарные нормы, — до устранения нарушения;
2) сообщили заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в Российской Федерации;(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
3) утратил силу. — Федеральный закон от 23.07.2013 N 224-ФЗ;
4) неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекались к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение административного правонарушения на территории Российской Федерации, — в течение трех лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности;(пп. 4 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 224-ФЗ)»

Возможна проверка паспорта депорт или нет по базе ФМС России самостоятельно. Она не требует помощи специалиста. Для этого требуется посетить общедоступный интернет ресурс ФМС.

УФМС России проверка паспорта на запрет въезда в РФ

Для проверки документа удостоверяющего личность на запрет въезда гражданам из Украины, Киргизстана, Молдавии и иных страх бывшего СНГ необходимо пройти проверку паспорта СНГ по черному списку ФМС и соответственно следовать следующей инструкции:

 1. На сайте в электронную форму введите русскими буквами свое ФИО;
 2. Внесите в оставшиеся окна электронной формы на сайте УФМС пол, дату рождения и гражданство;
 3. Укажите, по какому документу осуществлялся въезд на территорию России;
 4. Введите проверочный код, указанный на картинке и нажмите на кнопку «Отправить запрос».

Проверить паспорт онлайн

После проведения данной процедуры при отрицательном ответе, будет указано в электронном письме, что была проведена проверка данных паспорта РФ по линии ФМС России и что на данный момент оснований препятствующих въезду на территорию РФ нет.

Визуальный осмотр

Последний способ проверки документа удостоверяющего личность заключается во внимательном изучении некоторых скрытых или мало кому незаметных моментов паспорта.

В подлинном документе цветовая палитра яркая и равномерно расположена на всех страницах. Шрифт и линии четкие и ровные. Следует обратить внимание на то, как сшит документ, все стяжки должны быть ровными и красивыми. Прошивка осуществляется специальным шнуром, который заклеивается под обложку, что препятствует возможности заменять страницы. Паспортные данные должны быть напечатаны качественными чернилами. Недопустимы подтеки и неровности. Среди всех страниц документа лишь одна имеет рукописный пункт, связанный с пропиской. Среди скрытых элементов паспорта необходимо проверить водяные знаки — они должны легко читаться и быть четкими. Они расположены на 2-ой странице паспорта и читаются на просвет. Имея лампу с ультрафиолетовым излучением можно увидеть под словами «Российская Федерация» слово — «Паспорт».

Проверить паспорт онлайн

Во время визуального осмотра документа необходимо обратить внимание на фоновую сетку, расположенную на всех страницах паспорта. Поскольку документ гражданину РФ выдается через УФМС, то в таком случае будут напечатаны все символы качественными чернилами. Краска этих чернил не выгорает и не тускнеет со временем.

fmskam.ru


Categories: Паспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.